Navštívte našu vzorkovú predajňu so sídlom v Poluvsí!

Naša vzorková predajňa: 972 16 Poluvsie 250

Vzorková predajňa - DomByt.sk 
Kontakty:                                                                                                  0948 250 000, 0948 304 183,                                                                     e-mail: dombyt@dombyt.sk 

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre TN

Odbor výkonu dozoru

Hurbanova 59, 911 01 Trenčín

Tel.: 032/6400109